Σύντομα κοντάς σας.

Τηλ: 6985897523

Email: info@kanarienhaus.gr

Διεύθυνση: Πατριάρχου Μητροπολίτου Διονυσίου 9, Δράμα 661 00